Suomessa on liian helppo asua tukien varassa?

En kyllä millään jaa oikeistopuolueiden ajatusta siitä että sosiaaliturvan varassa eläminen olisi helppoa. Paljon byrokratiaa omaava sosiaaliturvajärjestelmämme on todella pirstaleinen ja monimutkainen. Suomi on myös saanut paljon pyyhkeitä liian matalasta sosiaaliturvan tasosta, joka ei riitä perustarpeisiin. Lisäksi sosiaaliturvaan sisältyy paljon nöyryyttäviä piirteitä ja asenteita.

Jouduin nuorisovaltuuston vaalipaneelissa torumaan oikeiston puheita sosiaaliturvan varassa elävistä kun heitä kutsuttiin alentavasti mm. sohvalla löhöäviksi yhteiskunnan eläteiksi. Sosiaaliturvan varassa elävän ihmisen elämä ei kyllä ole mitään leppoista sohvalla löhöämistä.

Olisi kannustavampaa ja toimivampaa maksaa riittävää palkkaa.

Sen sijaan että kuvitellaan sosiaalietuuksien heikentämisen lisäävän työn vastaanottamisen kannustavuutta, se syventää monien ahdinkoa ja lisää työelämästä syrjäytymistä. Kannustinluokku ei ole liian korkeat sosiaalietuudet, vaan liian pienet palkat ja huonot työolot. Olisi kannustavampaa ja toimivampaa maksaa riittävää palkkaa ja elämiseen riittävää sosiaaliturvaa silloin kun sitä tarvitsee.

https://yle.fi/a/74-20021718
YLE: Viisi puoluejohtajaa allekirjoittaa Ylen vaalikoneen väitteen, että Suomessa on liian helppoa elää yhteiskunnan tukien varassa

Täysin samaa mieltä väitteestä on perussuomalaisten Riikka Purra. Tutkija löytää puolueiden puheenjohtajien näkemyksistä myös yllättävää yksimielisyyttä.

”Vasemmistoliiton ja vihreiden puheenjohtajat ovat enemmän huolissaan siitä, että perusturvan varassa ei selviä. Rahaa ei aina jää ruokaan ja lääkkeisiin.”

”Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson toteaa, että köyhyydessä eläminen ei ole helppoa.

– Tämän lisäksi sosiaaliturvan monimutkaisuus ja byrokratia aiheuttavat väliinputoamista ja sosiaaliturvan alikäyttöä. Siksi sosiaaliturvaa on kehitettävää kohti perustuloa.”

Perustulo nyt!

Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on epäonnistunut. Sosiaaliturvan taso ei ole riittävä eikä järjestelmä ole yhtenäinen eikä selkeä. Toimeentulon kanssa kamppailevilla on vaikeuksia elää ihmisarvoista elämää ilman nöyryyttävää ja energiaa vievää tukirumbaa.

Sosiaaliturvajärjestelmämme on hyvin pirstalainen, byrokraattinen ja monimutkainen. Se sisältää monia erilaisia ja hajanaisia elementtejä, jotka kaikki toimivat eri tavoin, mutta niiden tarkoitus on sama, taata perustoimeentulo kaikissa tilanteissa. Sosiaaliturvamme ei ole vain enää onnistunut tässä tehtävässään.

Tämän toimimattoman sosiaaliturvajärjestelmän, muuttuvan työelämän ja yhteiskunnan sekä ihmisten tarpeiden vaatien, tulevan eduskunnan on tehtävä sosiaaliturvan uudistus. Tämä uudistus tulisi tehdä kohti perustuloa.

Vain tällä tavoin saamme yhtenäistettyä sosiaaliturvajärjestelmämme turvalliseksi, kannustavaksi ja eri tyyppiset työ- ja elämäntilanteet oikeudenmukaisesti huomioivaksi. Ja ennen kaikkea vähemmän nöyryyttäviksi ja elämisen mahdollistavaksi.