Oppimisen ylistys

Hyvää Vappua kaikille!

Työväen juhlapäivään, Vappuun, kuuluu oleellisesti työväenlaulut. Tänä vappuna haluaisin nostaa yhden laulun erityisesti esille. Oppimisen ylistys, tällä kertaa helsinkiläisen toverin Elina Vainikaisen esittämänä.

Legendaarinen työväenlaulu koulutuksen ja oppimisen puolesta. Tunnetuimpina esittäjinä ovat olleet Kristiina Hakola ja Agit Prop.

Laulu on nyt ehkä ajankohtaisempi kuin koskaan. Oppivelvollisuus täyttää tänä vuonna sata vuotta. Sen lisäksi se laajenee koskemaan myös peruskoulun jälkeistä toista astetta, muuttaen toisen asteen opinnot oikeasti maksuttomaksi. Oppivelvollisuutta ja sen laajentamista kutsuisin mielummin oppimisen ylistykseksi, oikeudesta oppia.

Kautta aikojen kaikkien saatavilla oleva oppiminen ja tieto on ollut paras keino vähentää eriarvoisuutta, luoda hyvinvointia ja vastustaa sortoa. Jo 1800 -luvulla porvaristoa pelotti enemmän lukutaitoinen alempisäätyinen kuin väkivaltaiset aseet. Oikeutensa tietävää ja sopimuspaperia lukevaa on huomattavasti vaikeampi höynäyttää. Satavuotta sitten oikeisto vastusti oppivelvollisuutta, aivan kuten viisikymmentä vuotta myöhemmin tehtyä peruskoulu-uudistusta. Poliittisen vasemmiston suurimpia saavutuksia on meidän kaikkien saatavilla oleva peruskoulujärjestelmä, jota tuskin olisi olemassa, ainakaan nykyisen laatuisena, jos porvariston tahtoon olisi alistuttu.

Täysin sama pelko oli oikeistolla myös tänä vuonna voimaan tulevan oppivelvollisuuden laajentamisen, oppimisen ylistyksen kanssa. Kaikille mahdollisuutta saada elämässä tarvittavaa tietoa ja taitoa vastustettiin aivan samoin argumentein.

Juuri päättyneessä kehysriihessäkin valtiovarainministeriö koitti tuoda pöytään jälleen leikkauksia koulutukseen. Valtionvarainministeriötä vetävän puolueen johdolla edellinen hallitus teki massiivisia koulutusleikkauksia, joita korjataan vielä pitkään. Kiitos Vasemmistoliiton opetusministeri Jussi Saramolle siitä että nämä aikeet on nyt torpattu ja saimme lisärahaa oppimisvajeiden korjaamiseen.

Kaikille mahdollisuus oppimiseen ja osaamisensa kehittämiseen on suuri tasa-arvoteko ja välttämätön edellytys yhdenvertaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan. Nykyinen työelämämme on todella vaativa, tietoa ja taitoa vaaditaan joka alalla ja oppiminen ei välttämättä rajoitu vain peruskouluputkeen. Nykyisin ei riitä kerran opittu ammatti tai osaaminen, vaan työelämässä vaaditut taidot vaatii päivitystä jatkuvasti. Työntekijöillä tulisi olla mahdollisuus palkalliseen koulutukseen, sillä työelämä vaatii jatkuvasti lisää oppimista joka alalla. Tuoretta tietoa ja osaamista vaaditaan jatkuvasti, niin perinteisiltä rasvanahkaduunareilta kuin valkokaulustyöläisiltä. Työelämän murros on tuonut myös sen että työralle mahtuu useita erilaisia ammatteja ja työtehtäviä myös tahtomatta. Mahdollisuus saada tarvittavaa koulutusta tulee olla koko iän.

Myös ajankohtaiseen turvekysymykseenkin koulutuspanostukset ovat yksi ratkaisun avain. Sen sijaan että ympäristölle äärimmäisen haitallista alaa tuettaisiin massiivisesti, pitäisi panostaa koulutukseen. Koulutuspanostukset mahdollistavat innovaatiot, uudellen koulutuksen ja reilun siirtymän kestävempiin elinkeinoihin, erityisesti niillä paikkakunnilla joiden olemassaolo on kiinni ympäristölle haitallisesta ja yhteiskunnan vahvasti tukemasta elinkeinosta.

Työelämä, elinkeinoelämä, kaikki elämä muuttuu jatkuvasti. Mahdollisuus saada tietoa ja koulutusta on ainoa tae jolla muutos on ihmisille ja ympäristölle kestävä.

Varsin ajankohtainen on myös laulussa laulettu ”älä usko kuulopuheisiin, ota selvää”. Tieto on myös tässä vallitsevassa koronapandemiassa avainasemassa. Suomi on yksi parhaiten onnistuneita maita koronapandemian torjunnassa. Se ei olisi jos olisimme koko ajan esille nousevien koronadenialistien ja salaliittoteoreetikkojen kuulopuheiden varassa.

Hyvää Vappua ja oppimisen ylistystä kaikille!