Pelastustoimi hyvinvointialueille

Kesä 2003, Karhu-Sisu ja sammutusmies Leppänen, nykyinen aluevaaliehdokas.

 

Tuleville hyvinvointialueille siirtyy myös pelastustoimi.

Tämä ei ole ensimmäinen iso muutos pelastustoimen lähihistoriassa. Vuonna 2004 pelastustoimi muuttui kunnilta keskuskuntajohtoisiksi aluepelastuslaitoksiksi. Pirkanmaalla muutos tehtiin muuta maata aikaisemmin jo edeltävänä vuonna. Toimin itse muutoksen aikana sammutusmiehenä sopimuspalokunnassa.

Pirkanmaalla pelastustoimen alueellisuudella on pitkät taustat, sillä aluepelastuslaitos aloitti jo vuonna 1994 hoitamaan Kangasalan, Pirkkalan ja Tampereen pelastustoimea. Nokia liittyi aluepelastuslaitokseen vuonna 2003, vuotta ennen muuta maakuntaa.

Merkittävin asia muutoksessa oli kuntarajojen poistuminen. Hälytettäviin yksiköihin ei vaikuttanut enää kuntarajat. Muutos herätti kuitenkin epäilyksiä siitä miten sovittaa eri kunnissa olleet käytännöt, palokuntien sopimukset ja pelko hallinnon kasvamisesta. Osa epäilyksistä oli aiheellisia, ei kaikki kivuttomasti ole varmastikkaan mennyt. Silloisena palokuntalaisena muistan miten keskustelua käytiin siitä siirtyykö Ylöjärven paloasema Tampereen kupeeseen. Lopultahan näin on käynyt, päätoimiset paloasemat ovat siirtyneet parempien yhteyksien päähän, valtateiden varsille. Mutta samalla myös pois vanhoista kuntakeskuksista. Näin on käynyt Ylöjärven, Nokian ja Kangasalan päätoimisten paloasemien kohdalla. Pirkkalan paloasemakin siirtyi lentoasemalta kehätien varteen. Isona syynä muutokseen oli paloasemien toiminta-alueiden laajentuminen.

Pelastustoimen palvelutaso ja resurssit eivät saa laskea tulevilla hyvinvointialueilla. Niiden rahoitus tulee turvata vähintään nykyiselle tasolle. Lisärahoitukselle on myös tarvetta. Erityisesti kasvava kaupunkiseutu tarvitsee painopistettä myös ennaltaehkäisevään toimintaan.

Pelastustoimea haastaa henkilöstöpula, päätoimisia pelastajia tarvitaan lisää, mutta myös sopimuspalokunnat tarvitsevat uutta väkeä riveihinsä. Sopimuspalokunnilla on merkittävä rooli pelastustoimessa myös koko Pirkanmaalla. Valtaosa Pirkanmaan sopimuspalokunnista on ensilähdön palokuntia jotka voivat osallistua kaikkiin pelastustoimen tehtäviin.

Sopimuspalokunnista on pidettävän huolta, sillä sellaisen lopettaessa sen korvaaminen on vaikeaa ellei mahdotonta. Nykyisen pelastuslaitoksen aikana Pirkanmaalla on lopettanut yksi sopimuspalokunta. Olemme kuitenkin saaneet yhden uuden sopimuspalokunnan Valkeakoskelle. Tätä voidaan pitää erittäin poikkeuksellisena koko Suomessa.

Pelastustoimi on myös isossa roolissa muun yhteiskunnan muutosten mukana. Kaupunkiseudun kasvaessa ja tiivistyessä myös riskit ja tehtävämäärät kasvavat. Kasvava kaupunkiseutu haastaa saavutettavuutta liikenteen, rakennusten ja tehtävämäärien kasvaessa. Myös ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät sään ääri-ilmiot, kuten tulvat ja äärimmäisen kuumat ja kuivat ajat muuttavat tehtäväkenttää.

Kaupunkiseudun lisäksi myös sen ulkopuolisen alueen turvallisuudesta pitää ottaa vastuu. Onnettomuuksia voi sattua missä vain, ja myös virka-ajan ulkopuolella. Kun apua tarvitaan, sitä tarvitaan heti.

Vaalikoneet

Sanoma-konsernin (mm. Aamulehti) vaalikone on auki.

Siinä kysyttiin mm. ”On hyvä asia, että homo- ja lesbopareilla on samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.” Ei liity mitenkään hyvinvointialueisiin eikä tälläistä pitäisi kysyä muutenkaan.
Sen sijaan pelastustoimesta oli yksi ainoa kysymys. Se on kuitenkin erittäin merkittävä osa meidän arjen perusturvallisuutta. Sen järjestämisestä vastaa tulevat hyvinvointialueet ja aluevaltuustot tekevät sitä koskevat päätökset.

Seksuaalivähemmistöjä koskevaa kysymystä ovat perustelleet sillä että haluavat erottaa arvomaailmoja. On myös median arvovalinta haluavatko mielummin repiä yhdenvertaisia oikeuksia vai saada selville kantoja arjen turvallisuuden ylläpitämisestä.