Maanpuolustuksesta

Pirkanmaan reserviläispiirin vaalipaneeli oli mielenkiintoinen, herätti ajatuksia ja sain kerrottua omia näkymyksiä. Ajatusten herättelyn lisäksi sai myös itse paljon tietoa. Ilman Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa Ukrainaan, olisi todennäköisesti keskustelu paneelissa ollut täysin toisenlaista. Tilanne on laittanut monia miettämään maanpuolustusta eri tavalla kuin mihin olemme viime vuosina tottuneet. Itsekin olen joutunut käymään kivuliasta pohdintaa siitä voiko rauhaa vaalia aseilla ja täten tukea Ukrainaa myös aseellisesti. Tässä tilanteessa ei ole muuta vaihtoehtoa.

Suurista linjoista, kuten yleisestä asevelvollisuudesta ja varautumisesta ei tullut eroavaisuuksia. Keskusteluun puolustusbudjetista ja maanpuolustuskyvystä oli kuitenkin tuotava se miten ihmisten hyvinvointi vaikuttaa maamme puolustuskykyyn. Koska puolustuskykymme nojaa isoon reserviin, on panostukset ihmisten hyvinvointiin samalla panostuksia maanpuolustukseen. Samalla vahvistetaan sitä tärkeintä, sitä mitä puolustetaan.

Maa kannattaa pitää puolustamisen arvoisena ja vain hyvinvoiva kansalainen kykenee puolustamaan maataan hyvin.

Sotiminen on myös hyvin sukupuolittunutta, kuten ehkä tämän paneelin osallistujistakin voi huomata. Kutsunnat tulisi avata kaikille ja laajentaa niiden tehtävää. Se olisi hyvä kontaktointitapa moniin nuoriin aikauisiin, tätä kautta saataisiin tarjottua apua sote-palveluihin, koulutukseen, työllistymiseen. Tämä myös todennäköisesti lisäisi ei-asevelvollisten kiinnostusta.

Samalla tulisi alkaa siirtymään kohti sukupuolesta riippumatonta valikoivaa asevelvollisuutta, jossa painopistettä siirrettäisiin halukkuuteen, soveltuvuuteen ja motivaatioon, lisäten toki palveluksen houkuttelvuutta. Lisäksi mahdollistamalla palveluksen niille, jotka nykyisen järjestelmän mukaisesti eivät voi terveydellisistä syistä palvelusta suorittaa, mutta heillä olisi motivaatiota. Tähän soveltuvia tehtäviä varmasti löytyy. Eilisessä paneelissakin keskusteltiin että tällä tavalla voitaisiin päästä hyvin samaan joukkotuotantoon jossa olisi motivoituneempia ja tehtäviin paremmin soveltuvia. Tämän kaltainen järjestelmä myös kunnioittaisi vakaumusta, ilman että tämän vuoksi rangaistaisiin.

Maanpuolustuskeskustelu nojaa vahvasti sotilaalliseen toimintaa, vaikka yhtä tärkeää on myös sodan aikana muun yhteiskunnan pyörittäminen. Tästä syystä siviilipalvelus tulisi nähdä rinnalla ja vähintään yhtä merkittävänä. Sama järjestelmä tulisi ulottua myös siviilipalvelukseen. Siviilipalvelusjärjestelmää pitäisi samalla tavalla kehittää rinnalla, siten että siihen uloittuisi samat ed. periaatteet sekä se palvelisi järkevämmin yksilöä ja yhteiskuntaa.

Paneelissa keskusteltiin myös huoltovarmuudesta ja järjestöjen rahoituksesta. Oli mukava huomata että kansalaisjärjestöjen merkitykselle löytyi laajaa ymmärrystä muiltakin, kuten myös kannatusta energiaomavaraisuuteen uusiutuvien energianlähteisen mukaan.

Luonnollisesti paneelin yleisöä kiinnosti sotilasarvo, se on kersantti. Lääkintä-au 1/2006.

A-KI, helppo tavata

Tavataan tälläkin viikkoa, vaikka seuraavien neljän päivän aikana:

Tiistaina 14.3.
Tampereen keskustori klo 9:30-
mukana ministeri Hanna Sarkkinen (klo 9:45-10:45)

Sastamala, Sylvään koulu
Vaalipaneeli klo 12:20-

Keskiviikko 15.3.
Lempäälä vaalitori klo 16-18
Erik Ednerin puisto

Tampere 16.3.
Ravintola Pons klo 16:30-
Hämeenkatu 13, 7krs.
Pirkanmaan reserviläispiirin vaalipaneeli

Tällä viikolla kampanjointia tapahtuu myös paljon kaduilla ja loppuviikosta seuraa lisää hyviä tapahtumia. Seuraa näitä sivuja niin tiedät missä mennään!