Kiitos 14:00 – 19:56

Kaupunginhallitus kokousti tänään viisi tuntia, ja pohjalle tunnin kokous halitusryhmän kanssa(pidämme siis samaa ryhmää demareiden kanssa). Pitkä kokous piti sisällään varsin paljon erilaisia asioita ja hyviä keskusteluita sekä tiedoksi annettavia asioita.

Valitsimme myös vaalilautakunnat tuleviin kuntavaaleihin. Vaalilautakunnat ovat ne jotka hoitavat vaalipäivänä äänestyksen toimittamisen. Ehdokkaita asettavat puolueet asettavat vaalilautakuntiin jäsenet. Nykyisin jäsenenä ei voi olla ehdokkaat itse. Meillä Suomessa on maailman parhaimpia ja luotettavimpia vaalitoimituksia ja tämä johtuu osin siitä että vaalien toimitus on tehty näin ristiin edustettuna, demokraattisesti valittujen toimitsijoiden kesken.
Nyt korona tuo lisähaastetta vaalien toimittamiseen ja myös vaalilautakuntien jäsenten etsiminen on ollut kaikilla vaikeaa.
Kävimme keskustelua asukaslautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan yhdistämisestä. Samaan uuteen lautakuntaan sisällytettäisiin myös kuntiin jäävä hyvinvointityö. Asiaahan on valmisteltu jo pidemmän aikaa ja nyt keskustelussa on enemmänkin tulevan lautakunnan nimi.
Itse en ole ollut kovinkaan mielissäni missään vaiheessa lautakuntien vähentämisestä. Sillä voi olla vaikutusta demokratian toteutumiseen ja päätöksenteon osallisuuteen. Kuten myös siinä miten hyvin lautakuntien jäsenet kykenevät perehtymään isomman lautakunnan asioihin. Lautakuntien määrä meillä on kuitenkin ollut varsin maltillinen. Nyt ehdotettu muutos on kuitenkin useamman työpajan ja lähetekeskustelun konsensus ja huomattavasti siedettävämpi kuin matkan varrella esitetyt vaihtoehdot.
Saimme myös tiedoksi selvityksen katuvaloverkon yhtiöittämisestä, joko kaupungin omaksi yhtiöksi tai markkinoilla toimivaan. Päätimme että katuvaloverkosto pysyy edelleen kaupungin omana eikä yhtiöittämistä valmistella. Tämä kuitenkin antoi hyvin muistutuksen siitä että on olemassa uhka että monia kuntien ydintoimintoja voidaan halutessaan yhtiöittää ja jopa yksityistää. Jopa katuvalaistusta.
Lienee sanomattakin selvää että täällä vasemmalla puolella ei asiaa tultaisi hyväksymään.
Annoimme myös Ylöjärven lausunnon luonnoksesta valtakunnalliseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi. Ylöjärven lausunnossa nostettiin esille sama seikka kuin viikkoa aikaisemmin maakuntahallituksessa, parantamis- ja kehittämistoimenpiteiden puuttuminen koskien Tampere-Seinäjoki -junarataa. Tämä on erityisen tärkeä jotta saamme tulevaisuudessa toimivan lähijunaliikenteen myös Ylöjärvelle.
Lisäksi teimme yksimielisesti lisäyksen lausuntoon koskien kantatie 65:n parantamista. Ehdotuksen teki Keskustan jäsen Sarvijärvi.
Kantatie 65:n kaltaisten konkreettisten kohteiden puuttuminen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta nousi esille myös maakuntahallituksessa.
Vaikka kokous oli pääasiassa varsin yksimielinen monista kehitettävistä asioista, oli yksi pykälä reippaasti mielipiteitä jakava. Pride -liputus.
Käsittelimme Vihreiden tekemää aloitetta Pride -liputuksesta, asian käsittely jatkuu vielä seuraavassa kaupunginvaltuustossa. Pohjaesityksenä oli että Ylöjärvi ei liputa Pride -lipulla. Vihreiden Halttula teki muutosesityksen jota kannatin. Perustelut olivat hyvät, olivatko kaikki lausunnon antaneet ymmärtäneet mistä liputuksessa on kyse?
Käydystä keskustelusta päättelen ettei kaikki päätöstä tekevätkään taida aina tietää mistä on kyse. Luulen että tulevassa valtuuston kokouksessa Pride -liputuksen luullaan olevan vain vähemmistöjä edustava ele, tapahtuma, järjestön, aatteen tai puolueen lippu. Tai että meillä on jo tasa-arvon päivä ja että tasa-arvo olisi tismalleen sama kuin yhdenvertaisuus ja se että voit olla oma itsesi.
Liputusta tärkeämpänä pidän kuitenkin tekoja. Kaupungin ei parane lähteä samalle linjalle kuin jotkut yritykset ovat lähteneet Pride -liputuksen tai viherpesun kanssa. Liputusta tärkeämpää on se että toimii yhdenvertaisesti ja yhdenvertainen kohtelu läpileikkaa koko toiminnan. Symbolinen ele on tärkeä viesti, mutta sillä ei voida paikata puutteita yhdenvertaisessa kohtelussa.
Liputimme tai emme, kaupungin on toimittava yhdenvertaisesti ja vähemmistöt huomioiden.
Itse äänestys liputuksesta päättyi lukemin 8-3. Hallituksessa liputusohjeen päivitystä kannatti itseni lisäksi vain aloitteen tehnyt vihreät. Noh, rohkeaa edellä kävijyyttä sekin että rohkenee olla kehittymättä muun maailman kanssa.
Käsittelimme myös meidän tekemäämme aloitetta hoitohenkilökunnan rekrytoinnista. Vastaus aloitteeseen on hyväksyttävissä, vaikka jättää vielä paljon kehittämistä siinä että meillä riittää tulevaisuudessakin henkilökuntaa ja että nykyinen henkilökunta viihtyy ja jaksaa työssään.

Aloitteemme pohjalta onkin kehitetty henkilökuntamme saatavuutta hyvin. Konkreettisin esimerkki on henkilökunnan rekrytointipalkkio jota pilotoidaan nyt kotihoidossa. 200 euron rekrytointipalkkion voi saada kotihoidon työntekijä joka antaa hyvän vinkun uuden työntekijän saamiseksi.

Selvitys paljastaa jos ei ole mitään selvitettävää.

Kaupungin johtoryhmän selvitystyö on tapetilla ja onneksi loppusuoralla. Tulokset tulevat tällä viikolla, torstaina ne esitellään kaupunginhallituksen jäsenille ja perjantaina johtoryhmälle.

Selvityksen lopputulosta ei voi vielä tietää, sitä ei ole voinut ennakolta päättää, eikä näin ollen ole vielä aika pohtia mihin se johtaa. Selvitystä on kovasti koitettu vastustaa, mikä on käsittämätöntä. Jos ei ole selvitettävää, niin se selviää kyllä selvityksessä.

Ilmeisesti jotkut yrittävät kääntää tämän ei-poliittisen selvityksen, jonka pitäisi olla normaalia ja vastuullista työnantajatoimintaa, poliittiseksi peliksi. Jos tämä olisi politiikkaa, ei tätä olisi puoltamassa poliitikot vasemmalta oikealle. Tässä kaupunginhallitus on työnantajana vastuussa johtoryhmän hyvinvoinnista ja hallituksen jäsenet myös huolissaan kaupungin toiminnasta.

Jos tätä taas vastustaa joku muu kuin poliitikko kuntavaalien alla poliittisin perustein, niin sopii hämmästellä minkä takia. Eikö sen pitäisi olla syy tehdä selvitys?

Joku kokee ja väittää että tässä henkilöityisi tietyt ihmiset. Hallituksella on puheenjohtaja ja tälläisissä tilanteissa, varsinkin kun hallituksen kokouspiiriin kuuluvat virkamiehet ovat itsensä jäävänneet pois, on luonnollista että viestintä tapahtuu puheenjohtajan kautta. Tuntuu että jotkut koittavat politisoida ja nostaa omaa poliittista profiilia kohdistamalla kritiikkiä hallituksen vetäjään. Mikäli taas selvityksessä henkilöityisi jotain, niin sekin selviää kun puolueettomat asiatuntijat ovat saaneet työnsä tehtyä.

Ymmärrän paikallislehden kiinnostuksen aiheesta, mutta ihmettelen miten kritiikittä ne antavat ääntä tälle. Sensaatiomaisesti on yritetty tehdä numeroa ja otsikoita.

Viimeisimmässä Ylöjärven uutisissa Kristillisten Veli-Matti Antila kritisoi että valtuutettuja ei ole asiasta informoitu. Mikäli näin on käynyt, kannattaa katseen kääntää oman valtuustoryhmän puheenjohtajaan. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Katja Luojus julkaisi Facebookissa kuvan viestistä, jonka on lähettänyt valtuustoryhmien johtajille. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on käynyt tätä asiaa läpi kahdesti valtuustoryhmän ja kunnallistoimikunnan kokouksessa. Sitä ennen kävimme asian läpi kolmisteen hallituksen puheenjohtajan ja ryhmänjohtajamme kanssa. Valtuutettut ovat kyllä halutessaan asiasta selvillä, vaikka asia ei valtuuston esityslistalla olekkaan ollut. Kuten ei keskeneräiset ja tälläiset hallituksen toimivaltaan kuuluvat asiat ole tähän astikkaan ollut.

Antilan kommentti valtuutettujen pimennosta hämmentää myös siinä että heidän ryhmänsä valtuutettu on tehnyt hyvin seikkaperäisen ja pitkän oikaisuvaatimuksen selvityksen käynnistämisestä. Tämä ja kolme muuta, sisällöltään lähes samankaltaista oikaisuvaatimusta käsitellään ja esitetään hylättäväksi torstain kokouksessa. Perusteluina on mm. se että kaupunginhallitus on toiminut kuntalain pohjalta, koska hallintosääntömme on ollut (tarkoituksella?) huonosti tähän soveltuva. Lisäksi selvityksen kaltainen toimenpide on myös työturvallisuuslain mukaisen huolehtimisvelvoitteen vuoksi välttämätön.

Vastausehdotukset oikaisuvaatimuksiin ovat luettavissa kaupunginhallituksen esityslistalta:
http://www2.ylojarvi.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20215148

Työterveyslaitoksen puolueettomat asiantuntijat, joilla on kokemusta ja osaamista tämänkaltaisista johtamisen selvityksistä, ovat itse määritelleet mitä tietoja ja keiltä he tarvitsevat selvityksen tekemiseen. On todella harmillista että tämä luottamuksellinen nimiluettelo on hallituksen kokouspiiristä vuodettu julkisuuteen. Itselläni ei ole pienintäkään uskoa siihen että selvityksen tekijöillä olisi tiedossa mitään valmista lopputulosta, vaan täysin ulkopuolisina lähtivät tekemään tätä puhtaalta pöydältä.

Selvitystyön kulkua esiteltiin kattavasti hallitukselle ja johtoryhmälle. Mielestäni hallituksen ja johtoryhmän jäsenillä on ollut hyvin mahdollisuuksia tutustua ja esittää kysymyksiä koskien selvitystyötä. Selvitystyön aikataulu, sisältö, tarkoitus ja toimintatavat esiteltiin. Samalla toivottiin työrauhaa, jota ei ilmeisesti ole annettu. Selvitystyön esittelyssä myös kerrottiin että haastatteluun on mahdollista ottaa mukaan myös tukihenkilö jos näin haluaa ja että poislähteneiden osalta haastattelu on luonnollisesti vapaaehtoinen.

Torstain ylimääräinen kaupunginhallituksen kokous pidetään poikkeuksellisesti fyysisesti paikan päällä. Tällä tavoin voidaan olla varmoja että asian käsittely hoituu luotettavasti ja asianmukaisesti. Tämä on myös ainoa keino varmistua siitä että tuloksia ja jatkotoimenpiteitä ovat kuulemassa vain ja ainoastaan kaupunginhallitus. On huomioitava että keskeneräisestä selvityksestä on jo vuodettu luottamuksellisia tietoja mm. paikallislehdelle. Tälläisessä selvityksessä voi olla sellaista arkaluontoista työnantajatietoa, mitä ei voi jakaa minkään avoimuuden nimissä. Jo nyt on jaettu esimerkiksi nimitietoja sellaisista entisistä työntekijöistä joita selvitystyön tekijät haluavat haastatella.

Itse en tunnista julkisuudessa joidenkin esittämiä väitteitä siitä että selvitystyö ei olisi laadukas (nimeä Työterveyslaitosta laadukkaampi ja puolueettomampi selvittäjä?) tai kattava tai että lopputulosta olisi ennalta määritelty. En jaksa edes uskoa Työterveyslaitos ja sen tutkijat olisivat huolineet jos heille olisi ennalta tarjottu jotain lopputulosta.

 

 

 

ps. Ihan turha hässäkkä tästäkin saatiin taas. Miksei nyt vaan oltais voitu selvitellä ja katsella sitten mitä on tarvetta tehdä?