Suunnitelma B

Ilmastonmuutos on totta. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Jakolinjat tulevat kuitenkin siinä mitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tulee tehdä ja kenen.

Ilmastonmuutoksella on suuria vaikutuksia koko maapallolla. Meren pinnan nousu, sään ääri-ilmiöt ja lämpötilan nousu uhkaavat ihmisten elinolosuhteita, elinkeinoja ja turvallisuutta kaikkialla. Se vaikuttaa kovasti ekosysteemiin ja moniin eliölajeihin kasveista eläimiin koko maapallolla. Viljelysolojen ja veden saannin heikentyessä muuttoliike kuumimmilta alueilta kasvaa, mikä voi johtaa konflikteihin ja jopa pakolaisaaltoihin. Raaka-aineiden, ihmisten tarpeiden ja elinkeinojen muuttuminen todennäköisesti vaikuttaa myös talousjärjestelmäämme.

Toisin kuin monet muut haasteet, ilmastonmuutos koskettaa kaikkia, kaikilla tasoilla. Se ei tunnusta kunta- tai valtiorajoja, eikä uskontoja tai poliittisia jakolinjoja, vaan koskettaa kaikkia globaalisti. Ilmastonmuutos ei myöskään katso talous- tai luokkaeroja, mutta todennäköisesti vaikuttaa eniten niihin joilla ei ole mahdollisuutta varautua tai sopeutua. Joko työnsä, asemansa, asuinpaikkansa tai taloudellisen tilanteensa vuoksi.

Suuria muutoksia tapahtuu myös meillä Suomessa. Pohjoisilla alueilla lämpötilan nousu on suurempaa. Kuumat ja kuivat kesät uhkaavat suuresti nykyisiä viljelyssatoja. Tämä uhkaa myös luontomme eliölajien selviytymistä ja luonnon monimuotoisuutta. Sään ääri-ilmiöt tulevat vaatimaan varautumista niin kaupunkisuunnittelussa, kuin rakennetussa ympäristössä. Voimakkaat sateet koettelevat ympäristömme kykyä hallita hetkellisesti suuria hulevesimääriä. Masentavan synkkien lumettomien talvien vastakohtana olevat ennätyslumiset talvet vaativat suurten lumimassojen kantokykyä ja käsittelyä tiivistyvässä kaupunkiympäristössä. Yleistyvät nimipäivien mukaan nimetyt myrskyt ottavat yhteen rakennusten ja rakennetun infrastruktuurin kanssa, heikentäen monia arkipäiväisiä palveluita ja turvallisuutta.

Olimme sitten ilmastonmuutoksen torjunnasta mitä mieltä tahansa, meidän tulee löytää keinot siihen miten selviämme ilmastonmuutoksen tuomista haasteista. Ja meillä tulee olla valmius siihen, myös kunnissa, suunnitelma B.

On kuitenkin aina muistettava että varautuminen ei tarkoita luovuttamista.