Vaalipäivä!

Vaalipäivä!

Sote -uudistusta on tehty lähes yhtä kauan kuin nyt nuorimmilla äänioikeutetuilla on ikää. Uuditus on iso, eikä sitä ole yksikään 2000 -luvulla vallassa ollut oikeistohallitus saanut vietyä maaliin. Viime hallitukselta se kaatui lopulta perustuslaillisiin ongelmiin. Vaikka melkein päästiin jo vaaleja käymään, kun itsekin vuonna 2018 täytin ehdokaslomakkeen silloisiin maakuntavaaleihin. Oikeistohallituksen malli nojasikin vahvasti valinnanvapaudeksi verhoiltuun yksityisten yritysten voiton maksimointiin. Pörssipörriäiset hieroivat käsiään kun odottelivat pääsevänsä tekemään voittoa terveydellämme ja verovaroin. Lopulta uudistuksen kaaduttua, kaatui myös koko oikeistohallitus.

Nyt uudistus toteutuu, se on jo varmaa. Uudet hyvinvointialueet aloittavat ensi vuoden alusta. Tällöin 18 000 henkilön työnantaja vaihtuu ja meidän kaikkien sote-palvelut ja pelastustoimen järjestää uusi hyvinvointialue. Tälle uudelle toimijalle valitaan tänään päättäjät. En usko että kaikki ihan heti muuttuisi, monet muutokset vaativat varmasti vielä aikaa saadakseen lopullisen muotonsa. En myöskään usko että uudistus on kaikessa se parhain, mutta se on vähemmän huono kuin muut vaihtoehdot joita haastaa väestörakenne ja palvelutarpeen kasvu sekä suuret alueelliset erot. Näiden takia uudistus on kuitenkin välttämätön tulevaisuuden kannalta. Se miten kova työ palveluiden laadun varmistamisessa on, riippuu paljon myös illan vaalituloksesta.

Tänään valittavat aluevaltuustot luovat ison pohjan sille miltä tulevaisuus näyttää. He luovat ensimmäiset suunnat hyvinvointialueille. Ne suunnat määräävät tehdäänkö tulevaisuuden sote -palveluita talouden vai ihmisten ehdoilla ja onko työntekijät käsipareja vai osaavaa ja arvostettua henkilöstöä. Tästä päätetään tänään. Sinä päätät yhdessä muiden kanssa.

Vaaleissa annamme päätäntävallan yhteisistä asioista muiden käsiin. Äänestit tai et, näistä asioista päättävät vaaleissa ääniä saaneet ihmiset, joiden ehdoilla mennään. Tänään on viimeinen päivä antaa ääni sille kenen sinä haluaisit päättävän.

Nämä ovat erityisen tärkeät vaalit, vaikket itse juuri nyt palveluita tarvitse. Hyvinvointialueen palveluita saattaa ja todennäköisesti tarvitsee lapsesi, ikääntyvät vanhempasi ja sinäkin jossain vaiheessa elämää.

Joten tänään sen äänestyspaikan kautta jos et ole vielä äänestänyt.

Vaalipaikat ovat auki klo 20:00 asti.

Pelastustoimi hyvinvointialueille

Kesä 2003, Karhu-Sisu ja sammutusmies Leppänen, nykyinen aluevaaliehdokas.

 

Tuleville hyvinvointialueille siirtyy myös pelastustoimi.

Tämä ei ole ensimmäinen iso muutos pelastustoimen lähihistoriassa. Vuonna 2004 pelastustoimi muuttui kunnilta keskuskuntajohtoisiksi aluepelastuslaitoksiksi. Pirkanmaalla muutos tehtiin muuta maata aikaisemmin jo edeltävänä vuonna. Toimin itse muutoksen aikana sammutusmiehenä sopimuspalokunnassa.

Pirkanmaalla pelastustoimen alueellisuudella on pitkät taustat, sillä aluepelastuslaitos aloitti jo vuonna 1994 hoitamaan Kangasalan, Pirkkalan ja Tampereen pelastustoimea. Nokia liittyi aluepelastuslaitokseen vuonna 2003, vuotta ennen muuta maakuntaa.

Merkittävin asia muutoksessa oli kuntarajojen poistuminen. Hälytettäviin yksiköihin ei vaikuttanut enää kuntarajat. Muutos herätti kuitenkin epäilyksiä siitä miten sovittaa eri kunnissa olleet käytännöt, palokuntien sopimukset ja pelko hallinnon kasvamisesta. Osa epäilyksistä oli aiheellisia, ei kaikki kivuttomasti ole varmastikkaan mennyt. Silloisena palokuntalaisena muistan miten keskustelua käytiin siitä siirtyykö Ylöjärven paloasema Tampereen kupeeseen. Lopultahan näin on käynyt, päätoimiset paloasemat ovat siirtyneet parempien yhteyksien päähän, valtateiden varsille. Mutta samalla myös pois vanhoista kuntakeskuksista. Näin on käynyt Ylöjärven, Nokian ja Kangasalan päätoimisten paloasemien kohdalla. Pirkkalan paloasemakin siirtyi lentoasemalta kehätien varteen. Isona syynä muutokseen oli paloasemien toiminta-alueiden laajentuminen.

Pelastustoimen palvelutaso ja resurssit eivät saa laskea tulevilla hyvinvointialueilla. Niiden rahoitus tulee turvata vähintään nykyiselle tasolle. Lisärahoitukselle on myös tarvetta. Erityisesti kasvava kaupunkiseutu tarvitsee painopistettä myös ennaltaehkäisevään toimintaan.

Pelastustoimea haastaa henkilöstöpula, päätoimisia pelastajia tarvitaan lisää, mutta myös sopimuspalokunnat tarvitsevat uutta väkeä riveihinsä. Sopimuspalokunnilla on merkittävä rooli pelastustoimessa myös koko Pirkanmaalla. Valtaosa Pirkanmaan sopimuspalokunnista on ensilähdön palokuntia jotka voivat osallistua kaikkiin pelastustoimen tehtäviin.

Sopimuspalokunnista on pidettävän huolta, sillä sellaisen lopettaessa sen korvaaminen on vaikeaa ellei mahdotonta. Nykyisen pelastuslaitoksen aikana Pirkanmaalla on lopettanut yksi sopimuspalokunta. Olemme kuitenkin saaneet yhden uuden sopimuspalokunnan Valkeakoskelle. Tätä voidaan pitää erittäin poikkeuksellisena koko Suomessa.

Pelastustoimi on myös isossa roolissa muun yhteiskunnan muutosten mukana. Kaupunkiseudun kasvaessa ja tiivistyessä myös riskit ja tehtävämäärät kasvavat. Kasvava kaupunkiseutu haastaa saavutettavuutta liikenteen, rakennusten ja tehtävämäärien kasvaessa. Myös ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät sään ääri-ilmiot, kuten tulvat ja äärimmäisen kuumat ja kuivat ajat muuttavat tehtäväkenttää.

Kaupunkiseudun lisäksi myös sen ulkopuolisen alueen turvallisuudesta pitää ottaa vastuu. Onnettomuuksia voi sattua missä vain, ja myös virka-ajan ulkopuolella. Kun apua tarvitaan, sitä tarvitaan heti.