Ei unohdeta kulttuuria hyvinvointialueilla

Keskiviikon 19.1. Ylöjärven uutiset on tuhti vaalilehti. Se sisältää paitsi loistavia vasemmiston ehdokkaita, myös mm. pääpointit puolueohjelmastamme. Sekä tietysti loistavia mielipidekirjoituksia. Anna Jukantupa vastasi mielipidekirjoituksellaan Katariina Pylsylle hoiva-avustajien käytöstä ja itse kirjoitin yhteisötaiteesta:

Kulttuuria hyvinvointialueille!

Ylöjärvelle Tiuravuoren palvelukeskukseen palkattiin yhteisötaiteilija vuonna 2018. Aluksi hanke oli osa-aikainen ja se toteutettiin Taiteen edistämiskeskuksen hankerahoituksella. Sopimukseen kuului paitsi taiteen ja kulttuurin nauttimisen ja tekemisen mahdollistaminen palvelukeskuksen asukkaille, myös taiteilijalle tarjottava työtila.

Yhteisötaiteilijan rooli osallisuuden ja hyvinvoinnin tekijänä nähtiin kiistatta hyväksi, jonka seurauksena tänä vuonna yhteisötaiteilijan toimi on kokoaikainen. Olen koittanut selvittää onko missään muussa kaupungissa täysaikaista asukkaita varten olevaa taiteilijaa omilla palkkalistoilla. Ilmeisesti Ylöjärvi on tässä ainoa, oikea rohkea edellä kävijä.
Itsekin olen omassa työssäni nähnyt yhteisötaiteilijan työn vaikutukset hyvinvointiin, toimintakyvyn ylläpitoon ja kuntoutukseen. Tämän kaltaisen toiminnan tulisi olla mukana myös tulevilla hyvinvointialueilla.

Taiteen ja kulttuurin tarjoamille mahdollisuuksille tulee antaa rohkeasti tilaa. Oli kyseessä sitten osallistava yhteisötaide, sote-kiinteistöjen taidehankinnat tai esittävä taide osastoilla.

Maksuton ehkäisy myös 20-25 vuotialle

Valtuustokauden alussa valtuustolle jätettiin kaksi aloitetta maksuttomasta ehkäisystä. Keskustan valtuustoryhmä jätti aloitteen maksuttomasta ehkäisystä alle 20 -vuotiaille. Vihreiden valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen maksuttomasta ehkäisystä alle 25 -vuotiaille.

Perusturvalautakunnan käsittelyssä lautakunta äänesti päätökseksi maksuttoman ehkäisyn alle 25 -vuotiaille ylöjärveläisille. Lautakunnan tahtotila laajentaa maksutonta ehkäisyä oli selkeä, äänestystulos oli 10-1.

Asiaa ei kuitenkaan huomioitu perusturvalautakunnan tulevan vuoden talousarviossa. Tapahtuiko tässä luottamushenkilöillä jokin työtapaturma kun tämä ei kuitenkaan toteutunut? Itse myönnän että tämä meni kyllä ihan täysin ohi. Toisin kuin lautakunnan tahtotila edellytti, talousarvioon varattiin rahaa vain alle 20 -vuotiaiden ehkäisylle. Tästä jäi käytäntö että meillä on edelleen maksuton ehkäisy, mikä on hyvä, mutta vain alle 20 -vuotiaille. Nyt tätä täytyy laajentaa tarpeita ja lautakunnan tahtoa vastaavaksi. (kuva alla)

Yhteistyöllähän tämän korjaaminen onnistuu. Teimme Vihreiden Jenni Kiiskisen kanssa valtuustoaloitteen varata tulevan vuoden talousarvioon resurssit laajentaa maksuton ehkäisy 20-25 vuotiaille. Pyysimme kaikkia muita valtuutettuja myös osallistumaan allekirjoituksellaan aloitteeseen, yli puolue ja ryhmärajojen.

Aloitteemme: 

Valtuustoaloite koskien maksuttoman ehkäisyn laajentamista ikäluokkaan 20-24-vuotiaat

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan muun muassa valistuksen kehittyminen ja kuntien panostukset seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluihin vähentävät raskaudenkeskeytysten määrää sekä parantavat nuorten seksuaaliterveyttä.

Maksuton ehkäisy on merkittävä hyvinvointiteko ja tehokas kontaktointikeino seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa ja maksuttoman ehkäisyn on todettu lisäävän ehkäisyn käyttöä.

Aiempia maksutonta ehkäisyä koskeviin aloitteisiin on perusturvalautakunnan osalta suhtauduttu myönteisesti. Kaupunkistrategian vision ”Rohkea edelläkävijä” mukaisesti tulisi kehittää rohkeasti ennaltaehkäiseviä hyvinvointipalveluita ja –kokeiluja kansallisten uudistusten odottamisen sijaan. Myös muilta osin kaupunkistrategia tukee tämän toimintamallin laajentamista.

Vaikka maksuttoman ehkäisyn tuoma taloudellinen säästö terveydenhuoltokustannuksissa on merkittävä, tärkeintä on, että nuoret pysyvät terveinä ja hyvinvoivina eivätkä joudu läpikäymään raskaudenkeskeytystä. Eniten raskaudenkeskeytyksiä tehdään 20-24-vuotiaiden ikäluokassa, minkä vuoksi maksuttoman ehkäisyn ikäraja on perusteltua asettaa 25 ikävuoteen. Tämän ikäluokan nuoret ovat usein vähävaraisia opiskelijoita, joille ehkäisyn hankkiminen voi olla kohtuuttoman kallista. Maksuton ehkäisy myös ikäluokassa 20-24-vuotiaat olisi suurempien toimenpiteiden ja kustannusten syntymisen ennaltaehkäisyä sekä nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Ylöjärven kaupunki valmistelee maksuttoman ehkäisyn laajentamista ja käyttöönottoa vuoden 2022 talousarvioon.