Maksuton aamupalatarjoilu peruskouluihin

Valtuustoaloite maksuttomasta aamupalatarjoiluista peruskouluissa

Aamiainen on päivän tärkein ateria. Erityisesti aamiaista tarvitsevat kasvavat lapset ja nuoret. Se myös auttaa keskittymään koulupäivän ajan. Valtakunnallisesti joka neljäs 4.-5. luokkalainen jättää aamupalan syömättä. Ylöjärvellä luku on hitusen parempi, mutta ei silti kovin hyvä. Vuoden 2019 kouluterveyskyselyssä aamupalan jätti syömättä 23,7%. Kehitys on huolestuttava, sillä tulos on heikentynyt aikaisemmasta prosenttiyksiköllä.

Toimiva hyvinvointiyhteiskunta tukee ja tarjoaa apua silloin kun sitä tarvitaan. On meidän yhteiskuntamme arvovalintoja miten puutumme siihen että päivän tärkein ateria jää yhä useammalta syömättä. Tarjotaan aamupalaa siellä mihin jokainen lapsi aamulla menee, koulussa.

Maksutonta aamupalatarjontaa kouluissa on kokeiltu jo mm. Lahdessa, josta on saatu erittäin positiivisia tuloksia (https://yle.fi/uutiset/3-10968074). Aamupala tarjonta on tuonut tukea sosioekonomisiin eroihin ja auttaneet lapsia keskittymään koulupäivään. Lisäksi aamupalahetkellä on voitu tarjota kiireetön kohtaaminen koulun aikuisten ja lasten kanssa.

Yllä mainituista syistä jätimme tänään valtuustoaloitteen maksuttomasta aamupalatarjoilusta peruskouluissa. Vasemmistoliiton valtuustoryhmät jättävät saman sisältöisiä valtuustoaloitteita tässä kuussa myös muissa Suomen kunnissa.

Aamiaisen lisäksi turvaa lasten aamuihin tuo tarpeen mukaiset hoitojärjestelyt. Tällä hetkellä moni aikaisin töihin lähtevä joutuu pähkäilemään miten alaluokkalaisen lapsen kouluun meno sujuu. Hyvin monet ”kauko-ohjaavat” lapsiaan puhelimen välityksellä joka aamu.

Syntyvyyskeskustelu on käynyt jo useamman vuoden kuumana ja aiheeseen liittyen lapsiperhemyönteisyydestäkin on aika-ajoin puhetta, mutta silti meiltä usein puuttuu toimiva ja turvallinen varhaisten aamujen hoito. Työelämän ja lasten hoidon yhteen sovittamisessa on tässä paljon tehtävää.

Samassa valtuustoaloitteessa esitimme että tulevassa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvityksessä tarkastellaan alakoululaisten aikaisten aamujen hoidon tarve asukaslähtöisesti.
Aamupala ja turvallinen aamu kuuluu kaikille.

1.2.2021 jättämämme valtuustoaloite alla: 

 


Maksuton aamupalatarjoilu peruskouluihin

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn mukaan peruskouluikäisistä huomattava osa ei syö aamupalaa joka arkiaamu. 4. ja 5. luokkalaisista luku on 26 prosenttia, ja 8. ja 9. luokkalaisten osalta jopa 41,4 prosenttia. Tutkimukset ovat osoittaneet linkin terveellisen aamupalan ja koulumenestyksen välillä, mutta kaikissa kodeissa ei ole samanlaisia edellytyksiä huolehtia ravitsevasta aamiaisesta. Lisäksi Sosiaalibarometri 2020 on osoittanut koronakriisin näkyneen kunnissa toimeentulon ongelmina. 73 prosenttia sosiaalityöntekijöistä katsoo, että kriisi on lisännyt muun muassa ruoka-avun tarvetta, mikä on vääjäämättömästi vaikuttanut myös koululaisiin.

 

Niissä kunnissa, joissa koulut ovat tarjonneet ilmaisen aamupalan, ovat tulokset olleet positiivisia. Esimerkiksi Lahdessa on syksystä 2019 asti tarjottu viikoittainen aamupala neljässä koulussa, jotka on valittu kokeiluun. Aamiainen on auttanut paitsi jaksamaan koulutyössä, myös mahdollistanut aikuisten kiireettömän kohtaamisen ja kartoittamaan koululaisten elämään mahdollisesti liittyviä haasteita. Kokeiluista saadun palautteen perusteella yhteisöllinen koulupäivän aloitus on rauhoittanut oppilaita ja antanut koulutyöhön hyvän lähtökohdan.

 

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että Ylöjärven kaupunki tarjoaa jatkossa perusopetuksen oppilaille maksuttoman aamupalan kouluissa. Toimella pystymme tasaamaan oppilaiden välisiä sosioekonomisia eroja sekä rauhoittamaan koulupäiviä. Esitämme myös, että maksuttoman aamupalan tarjoamisen vaikutuksia oppilaiden jaksamiseen ja hyvinvointiin seurataan.

Lisäksi Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että Ylöjärven kaupunki tarkastelee asukaslähtöisesti perusopetuksen alaluokkien varhaisaamujen hoidon tarvetta ja toteutusta lähikouluissa ja lähipäiväkodeissa osana palveluverkkoselvitystä.

 

1.2.2021

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä