Vaalipäivä!

Vaalipäivä!

Sote -uudistusta on tehty lähes yhtä kauan kuin nyt nuorimmilla äänioikeutetuilla on ikää. Uuditus on iso, eikä sitä ole yksikään 2000 -luvulla vallassa ollut oikeistohallitus saanut vietyä maaliin. Viime hallitukselta se kaatui lopulta perustuslaillisiin ongelmiin. Vaikka melkein päästiin jo vaaleja käymään, kun itsekin vuonna 2018 täytin ehdokaslomakkeen silloisiin maakuntavaaleihin. Oikeistohallituksen malli nojasikin vahvasti valinnanvapaudeksi verhoiltuun yksityisten yritysten voiton maksimointiin. Pörssipörriäiset hieroivat käsiään kun odottelivat pääsevänsä tekemään voittoa terveydellämme ja verovaroin. Lopulta uudistuksen kaaduttua, kaatui myös koko oikeistohallitus.

Nyt uudistus toteutuu, se on jo varmaa. Uudet hyvinvointialueet aloittavat ensi vuoden alusta. Tällöin 18 000 henkilön työnantaja vaihtuu ja meidän kaikkien sote-palvelut ja pelastustoimen järjestää uusi hyvinvointialue. Tälle uudelle toimijalle valitaan tänään päättäjät. En usko että kaikki ihan heti muuttuisi, monet muutokset vaativat varmasti vielä aikaa saadakseen lopullisen muotonsa. En myöskään usko että uudistus on kaikessa se parhain, mutta se on vähemmän huono kuin muut vaihtoehdot joita haastaa väestörakenne ja palvelutarpeen kasvu sekä suuret alueelliset erot. Näiden takia uudistus on kuitenkin välttämätön tulevaisuuden kannalta. Se miten kova työ palveluiden laadun varmistamisessa on, riippuu paljon myös illan vaalituloksesta.

Tänään valittavat aluevaltuustot luovat ison pohjan sille miltä tulevaisuus näyttää. He luovat ensimmäiset suunnat hyvinvointialueille. Ne suunnat määräävät tehdäänkö tulevaisuuden sote -palveluita talouden vai ihmisten ehdoilla ja onko työntekijät käsipareja vai osaavaa ja arvostettua henkilöstöä. Tästä päätetään tänään. Sinä päätät yhdessä muiden kanssa.

Vaaleissa annamme päätäntävallan yhteisistä asioista muiden käsiin. Äänestit tai et, näistä asioista päättävät vaaleissa ääniä saaneet ihmiset, joiden ehdoilla mennään. Tänään on viimeinen päivä antaa ääni sille kenen sinä haluaisit päättävän.

Nämä ovat erityisen tärkeät vaalit, vaikket itse juuri nyt palveluita tarvitse. Hyvinvointialueen palveluita saattaa ja todennäköisesti tarvitsee lapsesi, ikääntyvät vanhempasi ja sinäkin jossain vaiheessa elämää.

Joten tänään sen äänestyspaikan kautta jos et ole vielä äänestänyt.

Vaalipaikat ovat auki klo 20:00 asti.

Ei unohdeta kulttuuria hyvinvointialueilla

Keskiviikon 19.1. Ylöjärven uutiset on tuhti vaalilehti. Se sisältää paitsi loistavia vasemmiston ehdokkaita, myös mm. pääpointit puolueohjelmastamme. Sekä tietysti loistavia mielipidekirjoituksia. Anna Jukantupa vastasi mielipidekirjoituksellaan Katariina Pylsylle hoiva-avustajien käytöstä ja itse kirjoitin yhteisötaiteesta:

Hallintohimmeli

Hallintohimmeli, paisuva hallinto, paha hallinto.

Sote -uudistuksen keskustelussa on nostettu esille hallinnon asemaa uudistuksessa. On puhuttu hallintohimmelistä ja paisuvasta hallinnosta. Onko näin? Onko hallinto pahasta?

Nykyisellään jokainen kunta järjestää itse sote -palvelunsa ja omaa näin oman hallintonsa sote -palveluille. Tällä hetkellä meillä on Pirkanmaalla parikymmentä sote -hallintoa, sote -johtajineen ja lautakuntineen. Tämän lisäksi sairaanhoitopiirin hallinto ja omat poliittiset toimielimet.

Jos laskisi yhteen kaikki nykyiset hallinnot sote -palveluissa, voisi sitä kutsua paksuksi hallintohimmeliksi. Yksi uudistuksen tarkoitus on yhdistää ja yhdenmukaistaa tätä hallintoa, jotta hallinnon osuus palvelussa kapenisi tarpeittensa mukaiseksi.

Ja kyllä hallintoa tarvitaan. Lähes 20 000 työntekijää ja yli puoli miljoonaa asukasta, ei tälläistä kokonaisuutta pyöritetä ilman riittävää hallintoa. Mielummin toimiva ja riittävä hallinto kuin se että hallinnon työtehtävät valuvat työntekijöille. Hallinnon ei kuitenkaan pidä piiloutua siiloksi kermakukkulalle, vaan sen on toimittava hyvässä vuorovaikutuksessa työntekijöiden, päättäjien ja asukkaiden kanssa palveluiden laadun parhaaksi.

Rinnakkaista maakunnallista hallintoa meillä on myös maakunnan liitossa. Ei ole järkevää ylläpitää rinnalla toista maakunnallista julkista toimijaa jonka päättäjiä ei edes valita suoraan vaaleilla. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ja maakuntien liitot pitäisi yhdistää oikeiksi maakunniksi, joka toimii paitsi sote -palveluiden ja pelastustoimen järjestänä sekä myös maakunnan edunvalvojana ja maankäytön suunnittelijana.

Pelastustoimi hyvinvointialueille

Kesä 2003, Karhu-Sisu ja sammutusmies Leppänen, nykyinen aluevaaliehdokas.

 

Tuleville hyvinvointialueille siirtyy myös pelastustoimi.

Tämä ei ole ensimmäinen iso muutos pelastustoimen lähihistoriassa. Vuonna 2004 pelastustoimi muuttui kunnilta keskuskuntajohtoisiksi aluepelastuslaitoksiksi. Pirkanmaalla muutos tehtiin muuta maata aikaisemmin jo edeltävänä vuonna. Toimin itse muutoksen aikana sammutusmiehenä sopimuspalokunnassa.

Pirkanmaalla pelastustoimen alueellisuudella on pitkät taustat, sillä aluepelastuslaitos aloitti jo vuonna 1994 hoitamaan Kangasalan, Pirkkalan ja Tampereen pelastustoimea. Nokia liittyi aluepelastuslaitokseen vuonna 2003, vuotta ennen muuta maakuntaa.

Merkittävin asia muutoksessa oli kuntarajojen poistuminen. Hälytettäviin yksiköihin ei vaikuttanut enää kuntarajat. Muutos herätti kuitenkin epäilyksiä siitä miten sovittaa eri kunnissa olleet käytännöt, palokuntien sopimukset ja pelko hallinnon kasvamisesta. Osa epäilyksistä oli aiheellisia, ei kaikki kivuttomasti ole varmastikkaan mennyt. Silloisena palokuntalaisena muistan miten keskustelua käytiin siitä siirtyykö Ylöjärven paloasema Tampereen kupeeseen. Lopultahan näin on käynyt, päätoimiset paloasemat ovat siirtyneet parempien yhteyksien päähän, valtateiden varsille. Mutta samalla myös pois vanhoista kuntakeskuksista. Näin on käynyt Ylöjärven, Nokian ja Kangasalan päätoimisten paloasemien kohdalla. Pirkkalan paloasemakin siirtyi lentoasemalta kehätien varteen. Isona syynä muutokseen oli paloasemien toiminta-alueiden laajentuminen.

Pelastustoimen palvelutaso ja resurssit eivät saa laskea tulevilla hyvinvointialueilla. Niiden rahoitus tulee turvata vähintään nykyiselle tasolle. Lisärahoitukselle on myös tarvetta. Erityisesti kasvava kaupunkiseutu tarvitsee painopistettä myös ennaltaehkäisevään toimintaan.

Pelastustoimea haastaa henkilöstöpula, päätoimisia pelastajia tarvitaan lisää, mutta myös sopimuspalokunnat tarvitsevat uutta väkeä riveihinsä. Sopimuspalokunnilla on merkittävä rooli pelastustoimessa myös koko Pirkanmaalla. Valtaosa Pirkanmaan sopimuspalokunnista on ensilähdön palokuntia jotka voivat osallistua kaikkiin pelastustoimen tehtäviin.

Sopimuspalokunnista on pidettävän huolta, sillä sellaisen lopettaessa sen korvaaminen on vaikeaa ellei mahdotonta. Nykyisen pelastuslaitoksen aikana Pirkanmaalla on lopettanut yksi sopimuspalokunta. Olemme kuitenkin saaneet yhden uuden sopimuspalokunnan Valkeakoskelle. Tätä voidaan pitää erittäin poikkeuksellisena koko Suomessa.

Pelastustoimi on myös isossa roolissa muun yhteiskunnan muutosten mukana. Kaupunkiseudun kasvaessa ja tiivistyessä myös riskit ja tehtävämäärät kasvavat. Kasvava kaupunkiseutu haastaa saavutettavuutta liikenteen, rakennusten ja tehtävämäärien kasvaessa. Myös ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät sään ääri-ilmiot, kuten tulvat ja äärimmäisen kuumat ja kuivat ajat muuttavat tehtäväkenttää.

Kaupunkiseudun lisäksi myös sen ulkopuolisen alueen turvallisuudesta pitää ottaa vastuu. Onnettomuuksia voi sattua missä vain, ja myös virka-ajan ulkopuolella. Kun apua tarvitaan, sitä tarvitaan heti.

Vaalit on ihmisen parasta aikaa

Kuvassa aluevaaliehdokkaat Erkki Moisio, Minna Lihavainen, Johanna Talasmäki, Mirka Löf, Riitta Palomäki, Anna Jukantupa, Aki Leppänen.

Tänään kampanjoitiin Ylöjärven torilla. Väkeä riitti jutulla, monet tulivat puhumaan kunnan asioista ja tapaamassa kävi myös sellaisia jotka olivat jo äänestäneet – ”Vasemmistoa tietysti”, kuten totesivat. Hieno päivä!

Kulttuuria hyvinvointialueille!

Ylöjärvelle Tiuravuoren palvelukeskukseen palkattiin yhteisötaiteilija vuonna 2018. Aluksi hanke oli osa-aikainen ja se toteutettiin Taiteen edistämiskeskuksen hankerahoituksella. Sopimukseen kuului paitsi taiteen ja kulttuurin nauttimisen ja tekemisen mahdollistaminen palvelukeskuksen asukkaille, myös taiteilijalle tarjottava työtila.

Yhteisötaiteilijan rooli osallisuuden ja hyvinvoinnin tekijänä nähtiin kiistatta hyväksi, jonka seurauksena tänä vuonna yhteisötaiteilijan toimi on kokoaikainen. Olen koittanut selvittää onko missään muussa kaupungissa täysaikaista asukkaita varten olevaa taiteilijaa omilla palkkalistoilla. Ilmeisesti Ylöjärvi on tässä ainoa, oikea rohkea edellä kävijä.
Itsekin olen omassa työssäni nähnyt yhteisötaiteilijan työn vaikutukset hyvinvointiin, toimintakyvyn ylläpitoon ja kuntoutukseen. Tämän kaltaisen toiminnan tulisi olla mukana myös tulevilla hyvinvointialueilla.

Taiteen ja kulttuurin tarjoamille mahdollisuuksille tulee antaa rohkeasti tilaa. Oli kyseessä sitten osallistava yhteisötaide, sote-kiinteistöjen taidehankinnat tai esittävä taide osastoilla.

Liikenneturvallisuustyöryhmä

Vaalikampanjoinnin keskeytti tänään oikeat paikallispoliitikon hommat kun Ylöjärven liikenneturvallisuuden työryhmä kokoontui. Ryhmässä on edustajat tieverkosta vastaavasta teknisestä lautakunnasta, kaavoituksesta vastaavasta ympäristölautakunnasta, poliisin ja liikenneturvan edustaja sekä kaupungin suunnitteluinsinööri ja kunnossapitopäällikkö. Itse olen ryhmässä ympäristölautakunnan edustajana.

Työryhmä käy läpi liikenneturvallisuutteen liittyvät palautteet ja aloitteet sekä ajankohtaiset liikenneturvallisuusasiat. Työryhmä valmistelee tarvittaessa esityksiä teknisen lautakunnan toteutettavaksi. Valtaosa palautteista liittyy ajonopeuksien hillitsemiseen sekä läpiajoliikenteeseen.
Tänään kauden ekassa kokouksessa oli käsiteltäviä asioita niin paljon että varsinaisiin toimenpide-ehdotuksiin päästään vasta ensi kuussa. Tänään kävimme hyvää keskustelua mm. suojateiden ja pyöräilyn turvallisiin olosuhteisiin, itsekin toin keskustelussa hyviä kehityskohteita esille. Kävimme myös läpi kaupungin siirrettävien nopeusmittareiden tuottamaa tietoa, jota voidaan käyttää esim. hidasteiden tarpeellisuuden ja kiireellisyyden arvioinnissa.

Illan kokous vahvisti sen että kyseinen työryhmä on erittäin mielenkiintoinen ja tarpeellinen. Olen erittäin tyytyväinen että saan olla mukana tuomassa erityisesti jalankulun ja pyöräilyn näkökulmaa liikenneturvallisuuden kehittämiseen.

Tradekan vaalit

Vaalit on ihmisen parasta aikaa!

Kun maamme ensimmäiset aluevaalit ovat ohi, on aika seuraavien vaalien. Osuuskunta Tradekan edustajiston vaalit käydään 1.2.-15.2.2022. Edustajisto käyttää osuuskunnan ylintä päätäntävaltaa. Edustajisto valitaan osuuskunnan jäsenten vaaleilla joka kuudes vuosi.

Lisätietoja vaaleista löytyy osoitteesta: https://www.tradeka.fi/vaalit

Itse olen ehdokkaana Vasemmistoliiton listalla vaalipiirissä 03 Keski-Suomi.

Ehdokasnumeroni on 69.

 

Ylöjärveläiset ehdokkaat aluevaaleihin

Tulevissa aluevaaleissa valitsemme ensimmäistä kertaa päättäjät vastaamaan Pirkanmaan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisestä tulevaisuudessa. Nyt päätetään jokaisen oikeudesta terveyteen, hoivaan ja turvallisuuteen sekä miten ja kenen ehdoilla palvelut rakennetaan ja minkälaisin ehdoin työtä tehdään.
 
Me haluamme, että jokainen saa apua ja hoitoa silloin kun sitä tarvitsee. Puolustamme toimivia lähipalveluja ja julkista palvelutuotantoa. Haluamme varmistaa, että verovarat käytetään yhteisen hyvinvoinnin rakentamiseen eikä yksityisten yritysten voittoihin. Alan työntekijöiden työehtojen täytyy olla kunnossa ja työntekijöiden pitää voida työssään hyvin. 
Ylöjärveläiset ehdokkaasi aluevaaleihin:
28 Anna Jukantupa, sosionomi YAMK
48 Aki Leppänen, lähihoitaja, pääluottamusmies
49 Minna Lihavainen, terveydenhoitaja
55 Eija Moisio, sosionomi, eläkeläinen
56 Erkki Moisio, eläkeläinen
86 Johanna Talasmäki, pääluottamusmies
Kaikki Pirkanmaan ehdokkaat löytyvät täältä:
Katso tästä kaikki Vasemmistoliiton pirkanmaalaisehdokkaat
 
Äänestä hyvinvoinnin ja turvallisuuden puolesta!

Aluevaalit 2022. Vaalipäivä 23.1.2022, ennakkoäänestys 12.-18.1.2022.

Tradekan vaalit

Osuuskunta Tradekan edustajiston vaalit käydään 1.2.-15.2.2022. Edustajisto käyttää osuuskunnan ylintä päätäntävaltaa. Edustajisto valitaan osuuskunnan jäsenten vaaleilla joka kuudes vuosi.

Lisätietoja vaaleista löytyy osoitteesta: https://www.tradeka.fi/vaalit

Itse olen ehdolla äänestysalueella 03 Keski-Suomi numerolla 69.