Aki Leppänen

Eduskuntavaalit 2023

 Vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas Pirkanmaalla

numerolla 135

Aki Leppänen
Ylöjärvi
s. 18.3.1985
Lähihoitaja
Pääluottamusmies
Kaupunginvaltuutettu
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä pj.
Ympäristölautakunnan jäsen
Kehittämistoimikunnan jäsen
Ylöjärven liikenneturvallisuustyöryhmän jäsen
Pirkanmaan maakuntavaltuuston varajäsen
Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksen varajäsen
Vasemmistoliiton Ylöjärven kunnallisjärjestö ry varapuheenjohtaja
Saurion päiväkodin vanhempainyhdistys rahastonhoitaja
IBD ja muut suolistosairaudet ry puheenjohtaja
Super ao. 637 hallituksen jäsen

Lue viimeisimmät artikkelit:

Työntekijä on työpaikan sydän

Työntekijät ovat työpaikan tärkein voimavara, työpaikan sydän. Työntekijöiden oikeudenmukaiset työolot ja hyvinvointi on myös työnantajan etu. Työehtojen ja palkkauksen polkeminen heikentää työolosuhteita ja tulosta, mutta luo myös epäreilua kilpailuasetelmaa. Epäreilusti toimivat työnantajat saavat väärää etua muihin verrattuna. Työelämän riistoihin tulee puuttua ja työelämää kehittää työntekijälähtöisesti.

Julkiset hyvinvointipalvelut ja kestävä sosiaalipolitiikka

Aina ei elämä kohtele oikein, tällöin yhteiskunnan on autettava ja tuettava heikompiaan. Huonosti toimivat ja pirstaleiset sosiaalietuudet on korvattava perustulolla, joka vähentää byrokratiaa ja luukulta luukulle ravaamista.

Hyvinvointimme ja terveytemme takaavat palvelut, kuten varhaiskasvatus, vammaisten ja ikäihmisten hoito ja tuki tulee järjestää lähtökohtaisesti julkisina palveluina. Emme tarvitse, emmekä kaipaa laadusta ja henkilöstöstä tinkiviä voittoa tavoittelevia pörssiyrityksiä tekemään tasetta elämällämme.

Reilu ja oikeudenmukainen punavihreä siirtymä

Ilmastonmuutos on totta ja se on ihmiskuntamme suurin kriisi. Ilmaston lämpeneminen muuttaa meillä monia toimintoja, maataloudesta ja kaupunkirakenteeseen. Keskilämpötilan noustessa myös sään ääri-ilmiöt yleistyvät ja koettelevat monia toimintojamme. Maailmanlaajuisesti ilmastonlämpeneminen tulee aiheuttamaan valtavia siirtolaisvirtoja sekä altistaa erilaisille konflikteille kun laajat ihmisjoukut joutuvat siirtymään elinkelvottomiksi muuttuneilta alueilta sekä jakamaan rajallista määrää puhdasta vettä, ruokaa ja suojaa.

Meidän on tehtävä oikeudenmukainen punavihreä siirtymä pois diktaattoreiden ja autoritaaristen valtioiden hallitsemista, konfilteja ja jopa sotia aiheuttavista ja ruokkivista fossiilisista polttoaineista. Tukemalla oikeudenmukaista punavihreää siirtymää kestävempään yhteiskuntaan varmistamme että kaikki pysyvät mukana. Saastuttavan teollisuuden ja maatalouden siirtyminen kestävempään on mahdollista ja pakko tehdä. Se voidaan tehdä menettämättä työpaikkoja jos vain haluamme. Kestävien ja vastuullisten investointien lisäksi tarvitsemme todellista halua muutokseen jolla luoda uutta ja parempaa.

Ympäristölle ja ilmastolle järkevät elinkeinot voivat luoda lisää ja uusia työpaikkoja. Vastuullista politiikkaa ei tule nähdä kurjistamiskeinona, vaikka jotkut tähän vastakkain asetteluun pyrkivät.

Oikeus kulttuuriin

Meitä ei ole ilman kulttuuria. Taiteen ja kulttuurin merkitys hyvinvointimme, kulttuurimme ja demokratian pohjana tulee tunnistaa. Tämä mahdollisuus, tehdä ja nauttia taidetta ja kulttuuria tulisi olla jokaisella.

Luovien alojen elinkeinot ja vaikutukset kansantalouteen ja elinvoimaan tulee tunnistaa ja ottaa osaksi päätöksentekoa.

Miksi Vasemmistoliitto? Solidaarisuus, työväenpuolue, tasa-arvo, vapaus, vastuullisuus, ihmisarvo


Ylöjärven vasemmisto: http://ylojarvi.vas.fi/